Regulamin

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo regulamin określający m.in. zasady obowiązujące podczas zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://www.claybyme.com/sklep, w tym najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.claybyme.com/sklep jest platformą prowadzoną przez Łukasza Konopińskiego prowadzącego nierejestrowaną działalność (zgodnie z Ustawą Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, art. 5), pod nazwą Claybyme.

 

Dane kontaktowe:

adres pocztowy: Murowaniec, 86-005 Białe Błota, ul. Nad Potokiem 7

adres poczty elektronicznej: lukasz@claybyme.com

telefon: (+48) 578 082 750

1.2. Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.claybyme.com/sklep. Przed dokonaniem rejestracji w sklepie lub złożeniem zamówienia bez tejże rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.

1.3. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wzór zgłoszenia reklamacyjnego.

1.4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

SKLEP – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej https://www.claybyme.com/sklep, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;

SPRZEDAWCA – Łukasz Konopiński prowadzący nierejestrowaną działalność (zgodnie z Ustawą Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, art. 5), pod nazwą Claybyme;

KLIENT – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;

KONSUMENT – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

TOWAR – rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;

ZAMÓWIENIE – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia, poprzedzona wyborem Towaru lub, formą płatności oraz dostawy Towaru;

KOSZYK/FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz elektroniczny, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienie;

KONTO KLIENTA – zbiór informacji o Kliencie (dane adresowe Klienta, historia jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy;

CENA – cena jednostkowa Towaru brutto, zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich bez Kosztów dostawy Towaru;

KOSZTY DOSTAWY – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient.

1.5. Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Towaru zamieszczone są każdorazowo przy prezentowanym Towarze i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są wykonane ręcznie z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Kolory produktów przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ze względu na właściwości ekranu, na którym są wyświetlanie. Różnice te nie stanowią podstawy do reklamacji produktu w oparciu o niezgodność z opisem/zdjęciem.

1.7. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

1.8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 

Rozdział 2. Składanie Zamówień

2.1. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia za pomocą usługi Konta Klienta albo bez rejestracji tegoż konta, jako gość.

2.2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego po zalogowaniu się. Zaletami tej usługi są m.in. możliwość przeglądania historii złożonych zamówień, sprawdzanie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.

2.3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

2.5. Zakupów w sklepie internetowym można również dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta), za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka. 

2.6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu i wskazanie ich ilości;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wysłania/wydania Towaru;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Rozdział 3. Realizacja zamówienia

3.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.

3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep e-mail ze szczegółami zamówienia, jak i numerem zamówienia.

3.3. Klient zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

Rozdział 4. Cena i koszty dostawy

4.1. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

4.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4.3. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następującą platformę płatniczą do płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

 • https://hotpay.com/,
 • https://www.paypal.com/.

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności z góry, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.

4.5. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, może zgłosić potrzebę otrzymania dowodu zakupu w postaci rachunku lub faktury. Należy zgłosić to w momencie składania zamówienia.

Rozdział 5. Dostawa

5.1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

5.2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5.3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku towarów szczególnej troski (np. dużych, delikatnych) czas realizacji może się wydłużyć. Bezpieczeństwo przesyłki jest dla nas najważniejsze, dlatego w wyjątkowych sytuacjach przygotowanie towaru do wysyłki zajmie więcej czasu.

5.4. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

5.5. Koszty wysyłki są płatne od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia. Koszty wysyłki mogą być różne w wypadku produktów o dużych rozmiarach, ciężkich lub wymagających szczególnego sposobu zapakowania.

5.6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany.

6.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na naszej stronie (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5. Każde oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy rozpatrywane jest indywidualnie. Należy pamiętać, że wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie to rękodzieła, które mogą ulec uszkodzeniu. Koszt odesłania Towarów do Sklepu ponosi Klient.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty (również koszty dostawy, z wyjątkiem kosztów zwrotu zamówienia), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

6.7. Dokonując zwrotu Towaru, Klient jest bezwzględnie zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia Produktu na czas przesyłki.

6.8. Zwrotu Towaru do Sklepu należy dokonać w przeciągu 14 dni od dnia jego złoszenia. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

6.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar, który nie jest zniszczony i jest kompletny.

6.11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów dostosowywanych do potrzeb Klienta lub produkowanych na jego indywidualne zamówienie.

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Towaru zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze.

7.2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

7.3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

7.4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny, umieszczony poniżej niniejszego Regulaminu.

7.5. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.6. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (jeśli został wystawiony na życzenie Kupującego).

7.7. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

7.8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

7.9. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania, czyszczenia lub przechowywania Towaru.

7.10. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

8.1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

8.2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

8.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

8.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

8.7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

Pliki do ściagniecia:

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2021r

 
Shopping Cart